salji

sweet sour relationship

Daisypath Anniversary tickers

love is in the air

Daisypath Wedding tickers

Monday, November 5, 2012

marry me today - david tao ft jolin tsai

v†
%–„±&p¬)„ $
Chun nuan de hua kai dai zou dong tian de gan shang
Flowers blossoming in spring takes away the winter's pain

®Î9ej+„ o
Wei feng chui lai lang man de qi xi
A light wind blows a breath of romance

Ï–ÅLý6Eá I
Mei yi shou qing ge hu ran chong man yi yi
Every love song suddenly is filled with meaning

1(d;6Á0`
Wo jiu zai ci ke tu ran jian dao ni
At this point you suddenly appear before me

Jolin
%–„±™&p¬)„ÄÒ
Chun nuan de hua xiang dai zou dong tian de qi han
Flowers blossoming in spring takes away the bitter cold of the winter

®Î9e „1Å
Wei feng chui lai yi wai de ai qing
A light breeze blows unexpected love [our way]

?„ØLÉÑ ìÝ»
Niao er de gao ge la jin wo men ju li
Birdsong draws us closer to eachother

1(d;61
`
Wo jiu zai ci ke tu ran ai shang ni
At this point I suddenly fall in love with you

1
, ôKuKß wp x„ ;
Ting wo shuo, shou qian shou gen wo yi qi zou, chuang zao xin fu de sheng huo
Listen to me, [let's] hold hands, walk together, and create a happy life [together]

()`e
Ê )1 ïÜÊ)ÁÙ }
Zuo tian ni lai bu ji, ming tian jiu hui ke xi, jin tian jai ge wo hao ma?
Yesterday you did not arrive on time, it would be a shame tomorrow, so will me marry me today?

RAP
Jolin in the house
D.T. in the house
Jolin in the house
D.T. in the house
Jolin in the house
D.T. in the house
Our love in the house

v†
å„íÅS¨%)„Òc
Xia ri de re qing da dong chun tian de lan san
Summer's kindness shifts spring's idleness

3IgŽá„¶­
Yang guang zhao yao mei man de jia ting
The sunshine illuminates the beauty of the family

Ï–ÅLý þwÞÆ
Mei yi shou qing ge dou hui gou qi hui yi
Every love song will bring up memories

óSt / ½¤Æ`
Xiang dang nian wo shi zhe me ren shi ni
[I] think about how I met you that year

Jolin
¬)„ç$¥íË)„dU
Dong tian de you shang jie xu qiu tian de gu dan
Grief in winter finishes autumn's loneliness

®Î9e¯†„ õ
Wei feng chui lai ku le de si nian
The breeze blows by withered yearning

?„ØL1W
+»
Niao er de gao ge chang zhe bu yao bie li
The birdsong makes me not want to leave
[ Lyrics from: http://www.lyricsmode.com/lyrics/d/david_tao/marry_me_today.html ]
d; ½óå±`
Ci ke wo duo mo xiang yong bao ni
I immediately desire your hug

1
, ôKuKß wpÇW‰š„ ;
Ting wo shuo shou qian, gen wo yi qi zou, guo zhe an ding de sheng huo
Listen to me, [let's] hold hands, walk together with me [let's live] a peaceful life

()`e
Ê )1 ïÜÊ)`ÁÙ
Zuo tian ni lai bu ji, ming tian jiu hui ke xi, jing tian ni yao jia ge wo
Yesterday you did not arrive on time, it would be a shame tomorrow, so you shall marry me today

, ôKuK ìwpŠ` ¤Ù
Ting wo shuo shou qian, wo men yi qi zou, ba ni yi sheng jiao gei wo
Listen to me, [let's] hold hands and walk together, surrender yourself completely to me

()
Þ4 )0}–Ê)`ÁÙ
Zuo tian bu yao hui tou, ming tian yao dao bai shou, jin tian ni yao jia gei wo
Yesterday do not look back, we'll grow old [in the years to come], marry me today

RAP
îš,W< „Ÿð ì(
Œ²ËbMÁI
Ding dong, ting zhe li tang de zhong sheng, wo men zai shang di he qing you mian qian jian zheng
Ding dong, listen to the church bells ring, god and our friends will all be here to witness us [get married]

Ùù7s°(1Ó:+»
Zhe dui nan nv xian zai jiu yao jie wei fu qi,
Men and women now should marry eachother


Ø†Ù / ½„^#
Bu yao wang le zhe yi qie duo mo de shen sheng
Do not forget just how sacred [marriage] is

`? {æP8ÜŒÖ(w
Ni yuan yi sheng si ku le yong yuan he ta zai yi qi
You will for better for worse be with him together

1ÜÖ
ÍÖ‰pÖݤWÖ
Ai xi ta, zun zhong ta, an wei ta, bao hu zhe ta
Love him, respect him, comfort him and protect him

$º ÃúËwŽá„¶­`? Ù7Z ? Yes, I do
Liang ren tong xin jian li qi mei man de jia ting, ni yuan yi zhe yang zuo ma? Yes I do
A couple together creates a happy family, are you willing to do this? Yes I do

1
, ôKuKï0=4Š` ¤Ù
Ting wo shuo shou qian shou, yi lu dao jin tou, ba ni yi sheng jiao gei wo
Listen to me, [let's] hold hands, together to the end, surrender yourself completely to me

()ò/Ç» )ô ÞÆÊ)`ÁÙ
Zuo tian yi shi guo qu, ming tian geng duo hui yi, jin tian ni yao jia gei wo
Yesterday was the past, tomorrow will be full of memories, marry me today

Ê)`ÁÙ Ê)`ÁÙ ...
Jin tian ni yao jia gei wo, jin tian ni yao jia gei wo
Marry me today, marry me today

No comments:

pretty!!!!